Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 3, 2008

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Lars Andersson
Publicerad:

Sammanfattning

Ytvattentemperaturen var något förhöjd i Kattegatt och i egentliga Östersjön. Närsalthalterna uppvisade normala värden i alla områden, med undantag för fosfat, som var något förhöjt i södra Östersjön. Vårblomningen hade inte startat någonstans. Syrehalter lägre än 2 ml/l förekom, i hela egentliga Östersjön, utom i Arkona, på djup större än 55 - 85 meter. Svavelväte återfanns i östra, norra och västra Gotlandsbassängerna, samt i delar av Bornholmsbassängen.