Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 3, 2006

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Bengt Yhlen
Publicerad:

Sammanfattning

Fortfarande uppmättes höga fosfat- och silikathalter i södra Östersjöns ytvatten. Fosfat och silikatkoncentrationer i ytan i övriga områden var normala. Nitrathalterna var oftast låga både i Västerhavet och i Östersjön. Syrehalter lägre än 2 ml/l förekom, i hela egentliga Östersjön, på djup större än 65-80 meter. Svavelväte fanns djupare än c:a 125 meter i östra Gotlandsbassängen och djupare än 100 till 125 meter i norra och västra Gotlandsbassängen.