Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 3, 2004

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Bengt Yhlen
Publicerad:

Sammanfattning

Syrehalter under 2 ml/l uppmättes i Östersjön på djup överstigande 70 till 80 meter. Svavelväte finns i norra och västra Gotlandsbasängen djupare än 90 till 125 meter. Fosfat och silikathalterna i norra delarna av Östersjön är högre än normalt.