Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 29, 2010

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Lars Andersson
Publicerad:

Sammanfattning

Ytvattentemperaturen var normal i Skagerrak medan den var högre än normalt i Kattegatt och i egentliga Östersjön. Närsalthalterna i ytvattnet var normala i hela det undersökta området. I större delen av egentliga Östersjön observerades syrehalter under 2 ml/l vid djup överstigande 70 till 80 meter. Svavelväte återfanns, i västra Gotlandsbassängen, från 70- 80 meters djup medan det i östra Gotlandsbassängen började på djup mellan 125 och 150 meter. Blomning av cyanobakterier pågick i ytlagret i Östersjön men i Skagerrak och Kattegatt var det typisk sommarsituation med låga cellantal och få arter av växtplankton. Ytansamlingar av cyanobakterier (blågröna alger) observerades i södra delarna av egentliga Östersjön samt i östra Gotlandsbassängen. En utförligare algrapport återfinns på: http://www.smhi.se/oceanografi/oce_info_data/reports/havmiljoarkiv/oce_rapportarkiv10.html