Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 27, 2004

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Bengt Yhlen
Publicerad:

Sammanfattning

Närsalthalterna uppvisade för årstiden normala värden i de flesta områdena, med undantag för fosfat, som sydost om Öland uppvisade klart förhöjda värden. Syrehalter lägre än 2 ml/l förekom, i hela egentliga Östersjön, på djup större än 70 meter. Svavelväte återfanns i Gotlandsdjupet samt i hela västra Gotlandsbassängen.