Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 24, 2009

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Lars Andersson
Publicerad:

Sammanfattning

Ytvattentemperaturen var normal i hela området. Närsalthalterna var i stort sett normala i hela det undersökta området, med undantag för fosfat som uppvisade förhöjda halter i södra egentliga Östersjön. Vattnet under haloklinen i Arkonabassängen var väl syresatt med halter på c:a 5 ml/l. I övriga Östersjön observerades syrehalter under 2 ml/l vid djup överstigande 70 till 80 meter. Svavelväte återfanns, i västra Gotlandsbassängen, djupare än 80-90 meter. I östra Gotlandsbassängen började svavelvätet på djup mellan 125 och 150 meter. Blomning pågick i ytlagret i Östersjön samt på intermediära djup i Skagerrak medan den i stort sett var över i Kattegatt.