Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 24, 2004

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Arne Sjöquist
Publicerad:

Sammanfattning

Närsalthalterna uppvisade för årstiden normala eller nära normala värden i de flesta områdena, med undantag för fosfat och silikat som i västra Gotlandsbassängen uppvisade förhöjda värden. Syrehalter lägre än 2 ml/l förekom, i hela egentliga Östersjön, på djup större än 70-80 meter. Svavelväte återfanns i Gotlandsdjupet samt i hela västra Gotlandsbassängen. Ett inflöde till Östersjön genom Öresund pågick under expeditionsveckan.