Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 23, 2003

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Arne Sjöquist
Publicerad:

Sammanfattning

Närsalthalterna var normala eller något lägre än normala för årstiden i alla områden. Bottenvattnen i Bornholmsbassängen, Hanöbukten, sydöstra Östersjön samt öster om Gotland var väl syresatta. Svavelväte förekom vid Fårödjupet (BY20) och i västra Gotlandsbassängen.