Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 22, 2010

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Bodil Thorstensson
Publicerad:

Sammanfattning

Närsalthalterna i ytvattnet var normala i samtliga havsområden. Syresituationen i södra Kattegatt och i Öresund var något sämre än normalt, liksom vid BY 1 i Arkonabassängen. I västra och östra Gotlandsbassängerna uppmättes syrehalter under 2 ml/l på djup överstigande 70-80 meter. Svavelväte återfanns i västra Gotlandsbassängen från 80-90 meter medan det i östra Gotlandsbassängen började på 135 meters djup. Blomning av kalkflagellatsalgen Emiliana kunde iakttas i Skagerrak.