Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 21, 2007

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Lars Andersson
Publicerad:

Sammanfattning

Höga fosfathalter i ytvattnet uppmättes i södra Östersjön. Även silikathalterna var förhöjda medan kvävekomponenterna låg kring det normala. Närsalthalterna i västerhavet uppvisade för årstiden normala eller nära normala värden. Vårblomningen i Västerhavet var över medan den fortfarande pågick i Östersjön. Svavelväte återfanns i västra Gotlandsbassängen, från 90 meters djup och i östra Gotlandsbassängen på djup överstigande 125 meter.