Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 19, 2003

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Arne Sjöquist
Publicerad:

Sammanfattning

Närsalthalterna var normala för årstiden i alla områden. Efter det senaste inflödet till Östersjön i januari, var nu Arkonabassängen, Bornholmsbassängen samt Hanöbukten väl syresatta. Inflödet som kunde ses i sydöstra Östersjön i april har nu nått längre norrut och syresatt bottenvattnet öster om Gotland (BY10 och BY 15) även om svavelväte här förekom i intermediära skikt. Svavelväte förekom vid Fårödjupet och i västra Gotlandsbassängen.