Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 17, 2005

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Lars Andersson
Publicerad:

Sammanfattning

I Östersjöns ytvatten är fosfathalten fortfarande mycket över den normala. Likaså är silikathalterna där förhöjda medan nitrathalten är normal. Närsaltshalterna i västerhavet uppvisade för årstiden normala värden. Syrehalter lägre än 2 ml/l förekom, i hela egentliga Östersjön, på djup större än 70-90 meter. Svavelväte återfanns i bottenvattnet i Hanöbukten och Bornholmsbassängen samt i östra Gotlandsbassängen på djup från 220 meter och i västra Gotlandsbassängen från 150 meter.