Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 15, 2010

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Martin Hansson
Publicerad:

Sammanfattning

Närsalthalterna i ytvattnet var normala i samtliga havsområden, med undantag för fosfat som var förhöjda i Öresund. Syresituationen i Kattegatt var något sämre än normalt. Arkonabassängens bottenvatten var väl syresatt. I Bornholmsbassängen hade syreförhållanden försämrats. I västra och östra Gotlandsbassängerna var förhållandena vid bottnen sämre än normalt med syrehalter under 2 ml/l på djup överstigande 70-80 meter. Svavelväte återfanns i västra Gotlandsbassängen från 80-90 meter medan det i östra Gotlandsbassängen började på 125 meters djup. Vårblomningen i Skagerrak och Kattegatt var i sitt slutskede medan blomningen pågick i egentliga Östersjön.