Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 15, 2003

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Bodil Thorstensson
Publicerad:

Sammanfattning

Närsalthalterna var normala för årstiden i de flesta områden med undantag för de höga fosfat- och silikathalterna i östra Östersjön. Efter det senaste inflödet till Östersjön i januari, var nu Arkonabassängen, Bornholmsbassängen samt Hanöbukten väl syresatta. Ett tunt lager av syrerikare vatten kunde också upptäckas vid bottnen i sydöstra Östersjön. Svavelväte förekom i östra och västra Gotlandsbassängerna.