Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 14, 2005

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Bodil Thorstensson
Publicerad:

Sammanfattning

I Östersjöns ytvatten är fosfathalten fortfarande mycket över den normala. Likaså är silikathalterna där förhöjda medan nitrathalten är normal. Närsaltshalterna i Västerhavet uppvisade för årstiden normala värden. Syrehalter lägre än 2 ml/l förekom, i hela egentliga Östersjön, på djup större än 70-90 meter. Svavelväte fanns i östra Gotlandsbassängen på djup från 195 meter och i västra Gotlandsbassängen från 150 meter på Norrköpingsdjupet, medan inget svavelväte kunde konstateras på Karlsödjupet.