Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 13, 2004

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Lars Andersson, Philip Axe
Publicerad:

Sammanfattning

I Skagerrak och Kattegatt fanns tecken på en begynnande vårblomning. Syrehalter under 2 ml/l uppmättes i Östersjön på djup överstigande 70 till 80 meter. Svavelväte finns i norra och västra Gotlandsbasängen djupare än 90 till 125 meter. Fosfat och silikathalterna i norra delarna av Östersjön är betydligt högre än normalt, medan koncentrationerna av oorganiskt kväve är lägre än normalt.