Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 13, 2003

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Lars Andersson
Publicerad:

Sammanfattning

På västkusten samt i Arkonabassängen var närsalterna i ytlagret i stort sett slut. En kraftig blomning pågick i Hanöbukten samt i Bornholmsbassängen. I övriga delar av Östersjön rådde fortfarande vinterförhållanden. Bottenvattnet i Arkonabassängen, Bornholmsbassängen samt Hanöbukten var väl syresatt. Ett tunt lager av syresatt vatten (0.2 ml/l) återfanns närmast botten vid BY15. Svavelväte förekom annars generellt i östra och västra Gotlandsbassängerna på djup överstigande 100 till 125 meter.