Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 9, 2014

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Lars Andersson
Publicerad:

Sammanfattning

I både Skagerrak och Kattegatt var salthalten i ytvattnet lägre än normalt, vilket tyder på inverkan av utflödande Östersjövatten. I egentliga Östersjön var halterna av fosfat och silikat högre än normalt i västra Gotlandsbassängen. Syreförhållandena i Hanöbukten och Bornholmsbassängen hade åter försämrats och akut syrebrist förekom i bottenvattnet. I västra, östra och norra Gotlandsbassängen sågs ingen förbättring av syresituationen. Helt syrefria förhållanden, återfanns från 90-100 meter djup och akut syrebrist från 70-90 meters djup. Vårblomningen pågick för fullt i Kattegatt, var i startskedet i Skagerrak. I egentliga Östersjön syntes tecken på en begynnande blomning i de södra delarna.