Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 12, 2014

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad:

Sammanfattning

I både Skagerrak och Kattegatt var närsalterna i ytvattnet, på de flesta platserna, normala för årstiden. I egentliga Östersjön, utom Arkonabassängen, var halterna av fosfat och silikat högre än normalt. Syreförhållandena i Hanöbukten och Bornholmsbassängen hade förbättrats sedan förra mätningen och låg över gränsen för akut syrebrist. Även i Gotlandsdjupet sågs en viss förbättring genom minskad svavelvätehalt. I västra, norra delen av östra och norra Gotlandsbassängen sågs ingen förbättring av syresituationen. Helt syrefria förhållanden, återfanns från 100-125 meters djup och akut syrebrist från 70-90 meters djup. Vårblomningen pågick för fullt i västra Skagerrak och i södra Östersjön.