Expeditionsrapport från KBV002 Triton vecka 47, 2012

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Lars Andersson, Martin Hansson
Publicerad:

Sammanfattning

I Skagerrak och Kattegatt var närsaltsförhållandena normala för årstiden. I egentliga Östersjön var halterna av fosfat och silikat högre än normalt i de södra och västra delarna medan kvävet uppvisade normala värden. Syrebrist, halter under 2 ml/l, återfanns på djup överstigande 60 meter i de södra delarna av egentliga Östersjön och från 70 till 80 meter i övriga delar av egentliga Östersjön. I Hanöbuktens och Bornholmsbassängens bottenvatten var syret i princip slut. Helt syrefria förhållanden påträffades vid djup överstigande 90 till 100 meter.