Expeditionsrapport från KBV 002 Triton vecka 48-49, 2013

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Lars Andersson
Publicerad:

Sammanfattning

Närsalthalterna var i stort sett normala i hela det undersökta området. Syrebrist, halter under 2 ml/l, återfanns på djup överstigande 70 till 80 meter, medan helt syrefria förhållanden med förekomst av svavelväte påträffades vid djup överstigande 70 till 125 meter, i egentliga Östersjön. Samtliga parametrar uppvisade normala värden i Bottniska Viken, där även syrförhållandena i djupvattnet var goda.