En numerisk modell för beräkning av vertikal momentumtransport i områden med stora råhetselement. En koefficientbestämning.

Typ: Rapport
Serie: Meteorologi 71
Författare: Häggkvist, K
Publicerad:

Sammanfattning