EN KÄNSLIGHETSANALYS AV STATIONÄR, FRIFLYTANDE IS

Typ: Rapport
Serie: RMK 19
Författare: Omstedt, A.
Publicerad:

Sammanfattning

Ekvationen för stationär, friflytande is härleds och analyseras för ett grunt hav. Analysen behandlar hur noggrant den stationära, friflytande isens rörelse kan beräknas då variationer införs i ingångsparametrarna. Förutom fel på grund av icke perfekta vindar, orsakar områden med starka strömmar dålig noggrannhet. Om dessutom bottendjupet försummas i dessa områden blir noggrannheten sämre. Varierande isskrovlighet och varierande friktionshastighet medför fel som är mindre viktiga men ändock märkbara i den beräknade ishastigheten.