En jämförelse mellan automatiska och manuella fältmätningar av temperatur och nederbörd

Typ: Rapport
Serie: Meteorologi 86
Författare: Ulf Fredriksson, Stefan Ståhl
Publicerad:

Sammanfattning

Temperatur och nederbörd är viktiga parametrar inom meteorologi och hydrologi. När SMHI började att planera omstrukturering av sitt meteorologiska observationsnät bedömdes det värdefullt att jämföra hur väl automatiska mätningar gjorda med modem mätteknik, stämmer överens med manuella mätningar av temperatur och nederbörd.

Under perioden september 1993 till och med mars 1994 har manuella avläsningar av temperatur och nederbörd gjorts parallelt med automatiska mätningar på mätområdet vid SMIIl i Norrköping. De manuella mätningarna har utförts av personal från observationskontrollgruppen på enheten för observationer.