En hydrodynamisk modell för spridnings- och cirkulationsberäkningar i Östersjön. Slutrapport.

Typ: Rapport
Serie: Oceanografi 1
Författare: Lennart Funkquist
Publicerad:

Sammanfattning

 - En modell för beräkning av föroreningars spridning i Östersjön har utvecklats vid SMHI.

- Modellen behandlar spridning såväl horisontellt som vertikal och kan användas för spridningsstudier i en tidsskala från timmar till år.

- Biokemiska förlopp kan utan svårighet inkluderas 1 modellen.

- Modellen är ett lämpligt redskap för studier av pågående utsläpp, katastrofutsläpp och i samband med industrilokalisering.

- Kustområden med återkommande uppvällning kan identifieras med hjälp av modellen.

- Cirkulationsmodellen ger ett värdefullt bidrag till den allmänna kunskapen om Östersjöns dynamik.