En hydrodynamisk modell för spridnings- och cirkulationsberäkningar i Östersjön. Slutrapport.

Typ: Rapport
Serie: Oceanografi 1
Författare: Lennart Funkquist
Publicerad:

Sammanfattning