Analys av intensiva regn med kort tidsskala och liten rumsskala

Typ: Rapport
Serie: Meteorologi 110
Författare: Alexandersson, H. / Vedin, H.
Publicerad:

Sammanfattning

I föreliggande arbete redovisas de största kända nederbördsmängderna på 24 timmar på SMHI-stationer för perioden 1926-2002. Detta material används till att uppskatta återkomsttider för extrema regn. Värdena finns redovisade i en bilaga samt på en karta som belyser regionala skillnader. Även en del privata mätningar redovisas för att ge en uppfattning om de värsta kända regnen.