Computed global radiation using interpolated, gridded cloudiness from the MESO-BETA analysis compared to measured global radiation

Typ: Rapport
Serie: Meteorologi 101
Författare: Josefsson, W
Publicerad:

Sammanfattning

En jämförelse mellan en enkel globalstrålningsmodell baserad på molndata från en mesoskalig analys av observationer Meso-beta och mätningar av globalstrålning i ett ganska tätt nät i Sverige.