Brittsommar

Typ: Faktablad
Författare: Sverker Hellström
Publicerad:

Sammanfattning

I litteraturen hittar man något varierande definitioner av brittsommar, men i allmänhet avses varma och soliga dagar omkring Birgittadagen den 7 oktober. Ibland finns också kravet att det dessförinnan ska ha varit minst en period med kyligt och höstlikt väder. Faktablad nummer 38.