Brandrisk

Typ: Faktablad
Författare: SMHI
Publicerad:

Sammanfattning

I Sverige inträffar varje år i genomsnitt mellan 3 000 och 4 000 bränder i skog och mark. Brändernas omfattning varierar mycket från år till år, men ofta berörs mer än 2 000 ha i landet. De ekonomiska följderna är stora i form av räddningsinsatser och skador på skog och byggnader. Sett i ett internationellt perspektiv är problemen med bränder i skog och mark dock relativt små i Sverige. I t ex Nordamerika, Ryssland, Australien och i Medelhavsområdet är problemen betydligt allvarligare med mycket omfattande och svårbekämpade bränder i skog och buskvegetation. Faktablad nr 14