Bedömning av kylvattenrecipienten för ett kolkraftverk vid Oskarshamnsverket.

Typ: Rapport
Serie: Oceanografi 20
Författare: Kjell Wickström
Publicerad:

Sammanfattning