Augusti 2009 - Vattenstånd och vågor

Under augusti var havsvattenståndsvariationerna tämligen små över lag. Månaden innehöll ett par blåsiga perioder, Väderöarna noterade den 29 månadens högsta vågor med 4.4 m signifikant höjd, och maximivågor på 6.6 m.

Höga vågor

Efter stormen som avslutade juli månad inleddes augusti med svaga vindar och låga vågor. Kring mitten av månaden drog ett lågtryck österut över mellersta Sverige med tilltagande vindar.
 
Den 16 noterades 3 m signifikant våghöjd i Norra Östersjön. Väderöarna hade 3.7 m signifikant våghöjd den 17, och Södra Östersjön 3.5 m den 18.
 
Nästa blåsiga period kom i slutet av månaden då ett djupt lågtryck rörde sig norrut längs den norska kusten. Då var det främst Skagerrak och Kattegatt som drabbades, och Väderöarna noterade den 29 månadens högsta vågor med 4.4 m signifikant höjd, och maximivågor på 6.6 m.

Små variationer i havsvattenståndet

Under augusti var havsvattenståndsvariationerna tämligen små över lag. De låg i början av månaden ca 20-30 cm över medel längs hela den svenska kusten.

Kring den 5 växte dock ett högtryck in och pressade ned vattenytan, som sedan låg nära eller strax under medel fram till mitten av månaden.

Månadens lägsta vattenstånd uppmättes den 7 vid Barsebäck då havsytan låg 36 cm under medelvattenståndet. Inne i Östersjön var vattenståndet som lägst runt den 10-12, då cirka 10-15 cm under medel.

Kring den 16 påbörjades en period med lågtryck och friska sydvästliga vindar. Vid Kungsvik var vattenståndet 59 cm över medel den 16, vilket är månadens högsta notering.

Även slutet av månaden var lågtrycksbetonad och blåsig med vattenstånd över medel, främst längs västkusten men även i Bottenviken.