Användning av numeriska produkter på SMHI främst ECMWF s prognosfält

Typ: Rapport
Serie: Meteorologi 12
Författare: Joelsson, Rune
Publicerad:

Sammanfattning

Det är 4:e året i rad som ECMWFs medlemsländer producerar en rapport om respektive lands användning och erfarenhet av Centrets prognosprodukter.

Årets svenska rapport är delvis en uppföljning och utvidgning av föregående års - främst vad gäller den subjektiva och objektiva verifikationen av det numeriska basmaterialet - men nytt material har också tagits med tex verifikation av prognos på lokala väderparametrar.

Förhoppningsvis är innehållet av intresse för alla som mer eller mindre är engagerade i vädertjänstproduktion eller på annat sätt är beroende av ECMWFs prognosfält.

För de som inte vill läsa rapporten i sin helhet ger jag en kort sammanfattning på svenska av det som jag anser vara det viktigaste.


Jag kommer också att nämna något om de förbättringar och modifieringar
som genomförts på ECMWFs operationella prognossystem under
de senaste åren .