Algrapport nummer 9, 2008

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

I yttre Skagerrak var växtplanktonprovet relativt tunt med ungefär lika många arter av dinoflagellater som kiselalger. Även i Kattegatt var kiselalgsblomningen utpräglad. I Östersjön var det delvis lågsäsong i växtplanktonvärlden.