Algrapport nummer 8, 2011

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Malin Mohlin
Publicerad:

Sammanfattning

De integrerade klorofyll a värdena (0-20m) i Skagerrak och Kattegatt var på de flesta stationer normala för säsongen. Fytoplanktonsamhället i Skagerrak och Kattegatt karaktäriserades i oktober av en sparsam artdiversitet och dominerades framförallt av cryptomonader, små nakna dinoflagellater samt arter från släktet Pyramimonas. I Östersjön var de integrerade klorofyll a värdena (0-20m) under det normala för säsongen på många stationer. Cryptomonader och Pyramimonas spp. dominerade även i Östersjön och på sina ställen hittades även Heterocapsa spp. i sådan omfattning att den är värd att nämnas. Chrysochromulina var fortfarande vanlig söder om Gotland och den vackra kragflagellaten Calliacantha natans var väldigt vanlig i Kalmarsund.