Algrapport nummer 7 del 1, 2013

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

AlgAware nr 7 består av två delar på grund av att juliexpeditionen är uppdelad på två tillfällen. Denna rapport, del 1, presenterar växtplanktonanalyser från Östersjön. Del två av expeditionen startar 30 juli, och kommer att omfatta Västerhavet och södra Östersjön. Växtplanktonanalyserna har genomförts ombord med fokus på cyanobakterier. Analyserna är inte så bra för andra planktongrupper, men de som observerats rapporteras här. Cyanobakterier både av typen Aphanizomenon sp. och den potentiellt skadliga Nodularia spumigena*, fanns vid samtliga stationer. Cyanobakterieflingor var synliga i vattnet vid alla stationer förutom i Kalmar sund (Ref M1V1). Ytansamlingar observerades vid BY32 (nordväst om Gotland) och norr om BY38 (sydväst om Gotland). För att se satellittolkningar av ytansamlingar av cyanobakterier: http://www.smhi.se/vadret/hav-och-kust/algsituationen-1.11383