Algrapport nummer 6, 2012

Typ: Algrapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

Sammanfattning Trots höga siktdjup observerades relativt höga cellantal av växtplankton och många arter vid Skagerrak-kusten. I yttre Skagerrak var det färre växtplankton. I Kattegatt var kiselalgen Dactyliosolen fragilissimus och cyanobakterien Anabaena sp. talrika. Filamentösa cyanobakterier fanns vid samtliga stationer i Östersjön i varierande mängder. Blomning pågick under ytan i södra Östersjön och från Hanöbukten genom hela västra Gotlandsbassängen. I Hanöbukten, norr om stationen, observerades stråk av ytansamlingar. Öster om Gotland och söderut samt i sydöstra Östersjön noterades ingen blomning i vattenproverna, men cyanobakterierna fanns där i små mängder. Piko cyanobakterier och chlorofyten Planctonema lauterbornii var mycket talrika i Östersjöproverna. Dinoflagellaten Dinophysis norvegica fanns vid alla stationer, med rätt höga cellantal vid vissa. Om du vill följa utvecklingen av ytansamlingar av cyanobakterier via satellittolkningar, se här: http://www.smhi.se/vadret/hav-och-kust/algsituationen-1.11383