Algrapport nummer 6, 2005

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Lars Edler
Publicerad:

Sammanfattning

I öppna Skagerrak dominerade Dactyliosolen fragilissimus, men det fanns också dinoflagellater, med bland annat Alexandrium sp., Karenia mikimotoi och Dinophysis norvegica. I kustområdet fanns rikligt med dinoflagellater, t.ex. Heterocapsa rotundata, Prorocentrum micans, Dinophysis spp and Protoceratium reticulatum. Diatoméer var också vanliga. I Kattegatt utvecklades planktonfloran mellan de två provtagningarna och dinoflagellater blev allt vanligare. I Östersjön hade det mesta av cyanobacteriblomningarna försvunnit och ersatts av dinoflagellater, diatoméer och små flagellater, med Chrysochromulina spp. som ett av de vanligaste släktena.