Algrapport nummer 6, 2004

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Lars Edler
Publicerad:

Sammanfattning

I både Skagerrak och Kattegatt finns rester av Emiliania-blomningen och små till måttliga mängder av de giftiga dinoflagellaterna Dinophysis acuminata och Dinophysis norvegica. Diatoméer förekommer sparsamt. I Östersjön blommar grönalgen Planctonema lauterbornii. Cyanobakterier håller på att öka, och än är det den icke-toxiska Aphanizomenon som dominerar. Den potentiellt giftiga dinoflagellaten Dinophysis norvegica förekommer i mycket höga koncentrationer i sydöstra Östersjön.