Algrapport nummer 4, 2009

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

Låg diversitet preglade växtplankotnproverna från Skagerrak och det var små arter som cryptomonader och chrysophycéer som fanns med högst cellantal. I Kattegatt fanns prymnesiophyten Chrysochromulina spp. med höga cellantal. I Östersjön var det kiselalgsblomning vid många stationer och prymnesiophyten Chrysochromulina polylepis fanns med höga cellantal i framför allt de södra delarna.