Algrapport nummer 2, 2005

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Lars Edler
Publicerad:

Sammanfattning

I Skagerrak började vårblomningen märkas, framför allt i kustområdet. I Kattegatt märktes en start på vårblomningen i början, och en ordentlig ökning till senare delen av februari. Diatoméer dominerade. I Östersjön var planktonfloran mycket fattig, och endast enstaka celler påträffades.