Algrapport nummer 13, 2006

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

En fattig planktonflora med låga cellantal var gemensam nämnare både i Västerhavet och i Östersjön. Situationen var något annorlunda i Kattegatt, där ett antal arter av kiselalger fanns i något förhöjda antal. I stort sätt var halterna av klorofyll a låga, men vid några stationer i Östersjön var halterna förhöjda. Detta orsakades troligtvis av förekomsten av kiselalgsläktet Coscinodiscus stora celler.