Algrapport nummer 11, 2012

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

Denna rapport är baserad på två utsjöexpeditioner i december och täcker Östersjön och Västerhavets provtagningsstationer. Det var typisk vintersituation i Kattegatt och Skagerrak. Artantalen var relativt få, bara dinoflagellatsläktet Ceratium och små flagellater fanns i förhöjda cellantal. Även vid Östersjöstationerna var det vinterförhållanden i växtplanktonproverna. Cryptomonader, ciliater och kolonier av små cyanobakterier fanns med störst antal celler. Den potentiellt skadliga arten Prymnesium polylepis observerades vid alla stationer från första expeditionen i december. De integrerade (0-20 m) klorofyll a värdena var låga, men normala för månaden i alla provtagningsområden. Rapporten är en förkortad version på grund av brist på händelser i växtplanktonvärlden.