Algrapport nummer 10, 2009

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

Antalet arter, framför allt av kiselalger, var stora vid växtplanktonstationerna utanför den svenska västkusten en vecka in i oktober. Cellantalen var ganska låga, och troligtvis var det resterna efter en höstblomning som observerades. I Östersjön var cyanobakterien Aphanizomenon spp. vanlig vid BY2, BY5, BY15 och BY38. I övrigt var bara små flagellater vanliga. Spår av prymnesiophyten Chrysochromulina polylepis* fanns vid BY2, BCSIII, BY15 och BY38.