Algrapport nummer 10, 2008

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

Provtagning i yttre Skagerrak utgick på grund av dåligt väder. Vid kuststationen Släggö hade växtplanktondiversiteten sjunkit jämfört med månaden innan, men kiselalger dominerade fortfarande. De vanligaste kiselalgerna var Pseudo-nitzschia spp. och Skeletonema costatum complex.