Algrapport nummer 1, 2008

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

Planktonsituationen präglades av låg diversitet i Skagerrak och Kattegatt. Generellt var det högst cellantal av små arter med flageller. Av kiselalgerna var Skeletonema costatum vanligast.