20 års mätningar längs svenska kusten med kustbevakningens fartyg (1970-1990).

Typ: Rapport
Serie: Oceanografi 54
Författare: Bo Juhlin
Publicerad:

Sammanfattning