15 års mätningar längs svenska kusten med kustbevakningen (1970 - 1985).

Typ: Rapport
Serie: Oceanografi 7
Författare: Bo Juhlin
Publicerad:

Sammanfattning

Denna rapport innehåller medelvärden för vattentemperatur, salthalt och syre runt svenska kusten 1970-1985. Mätningarna utförs av svenska kustbevakningen och SMHI har administrerat projektet. Open sea-stationerna ingår i det svenska programmet för övervakning av miljökvalitet.