Anmälan till fördjupningskurs: Klimatanpassning för dig som arbetar med skogen

Skogsbruket behöver anpassas till både pågående och framtida klimatförändring.  Anmäl dig till SMHIs fördjupningskurs i klimatanpassning för att lära dig mer om detta, samt få verktyg för att systematiskt kunna arbeta med att minska riskerna och fånga möjligheterna i ett klimat i förändring.

Avbokning

Anmälan är bindande. Avbokning är möjlig fram till 30 dagar före kursstart. Vid avbokning senare tas en avgift ut på 1500 kr. Du kan överlåta din anmälan till en kollega fram till dagen innan start (meddela detta innan).