Kurs i klimatanpassning och klimatförändringar för dig som arbetar med skogen

Skogsbruket behöver anpassas till både pågående och framtida klimatförändring.  Anmäl dig till SMHIs kurs i klimatförändringar och klimatanpassning för att lära dig mer om detta, samt få verktyg för att systematiskt kunna arbeta med att minska riskerna och fånga möjligheterna i ett klimat i förändring.

SMHIs kurs om klimatförändring och klimatanpassning är uppdelad i två delar, en teoretisk grundkurs och en fördjupningskurs. Titta gärna under rubriken Målgrupp längre ner på denna sida för att se om du tillhör målgruppen för kursen.  

Information och anmälan till grundkursen

Anmäl dig till grundkursen

Vad kommer du att lära dig i kursen?

  • Du får god kunskap om klimatförändringar i Sverige som kan påverka skogen och skogsbruket.
  • Du får verktyg för att systematiskt arbeta med att minska riskerna och fånga möjligheterna i ett klimat i förändring.
  • Du får tillgång till kursmaterial med anpassad klimatinformation och mallar för att jobba vidare efter kursen.

Möjlighet att delta på plats i Norrköping eller digitalt.

Grundkursen ges vid tre tillfällen under hösten 2022. Du kan antingen delta på plats i Norrköping i SMHIs lokaler eller delta digitalt från där du är. Notera att vi har ett begränsat antal platser, 50 personer på plats och 50 personer digitalt. Är du på plats i Norrköping får du stora möjligheter att nätverka med andra skogsägare och yrkesverksamma i skogen. 

Under dagen får du lyssna på föreläsare från SMHI som ger dig en god förståelse för klimatförändringar och klimateffekter som kan påverka skogen, liksom hur klimatet utvecklat sig de senaste hundra åren. Under eftermiddagen får du även lära dig hur du kan ta fram en klimatanpassningsplan. Dagen avslutas med att Skogsstyrelsen gästar oss och berättar vad man gör när det gäller klimatfrågan.

Grundkursen kan kompletteras med fördjupningskursen. Läs mer om den längre ner på sidan. Observera att du endast ska anmäla dig till ett av nedanstående tillfällen! 

Information och anmälan till fördjupningskurs

Fördjupningskurs med exkursion (olika platser i Sverige)

Under två dagar fördjupar vi oss i hur man kan jobba med klimatanpassning, vilka anpassningar som kan behövas och hur klimatinformation och arbetsprocesser tolkas.

Inspirerande talare delar egna erfarenheter från klimatanpassning och lär dig hur du kan arbeta med den anpassade arbetsmetoden. På kvällen är du välkommen att delta i nätverkande och middag med branschkollegor.  Under dag två beger vi oss ut tillsammans på en  exkursion för att titta på kunskapsexempel på hur andra arbetat i skogen.

Dessa praktiska fördjupningsdagar ger dig det du behöver för att komma igång med klimatanpassningsarbete. 

Fördjupningskursen ges vid tre tillfällen per år och kommer genomföras i södra, mellersta och norra Sverige (ett tillfälle per plats). Exkursion och innehåll är anpassat efter regionen. För att dra mest nytta av fördjupningskursen bör du ha deltagit i grundkursen eller ha motsvarande kunskaper.

Fördjupningskursen sker under våren 2023. Mer information om anmälan, datum, platser och innehåll kommer inom kort. 

Kostnad

SMHI utbildar verksamma inom skogsbruket i att förstå klimatförändringar, och i processerna kring hur skogsägarna kan arbeta med klimatanpassning med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

  • I grundkursen ingår kursdeltagande och kursmaterial. För de som deltar på plats ingår även lunch och fika. Eventuell resa till Norrköping/SMHI och boende betalas av deltagarna själva. 
  • I fördjupningskursen ingår kursdeltagande, kursmaterial, boende samt lunch och fika. Resa till plats för kursen betalas av deltagarna själva. 

Kostnadsfri avbokning senast 7 dagar innan kursstart, därefter kan en avgift på 1000 kronor komma att tas ut.

Målgrupp för kursen

Målgrupp för kursen är skogsägare, hållbarhetsansvariga på skogsbolag, rådgivare och andra yrkesverksamma inom skogsbruket.

Observera att personal vid SMHI, personal vid andra myndigheter, skolelever, studenter, allmänheten, ideella organisationer, press och politiker inte ingår i målgruppen.