Kurser i klimatanpassning och klimatförändringar för dig som arbetar med skogen

Anmäl dig till SMHIs kurs i klimatförändringar och klimatanpassning för att få verktyg för att systematiskt kunna arbeta med att minska riskerna och fånga möjligheterna i ett klimat i förändring.

Kursen är uppdelad i två delar, en teoretisk grundkurs om klimatförändringar och en praktisk kurs i klimatanpassning. 

Vad kommer du att lära dig i kursen?

  • För att delta i grundkursen krävs inga förkunskaper. Du har genomförd kurs goda kunskaper om klimatförändringar i Sverige som kan påverka skogen och skogsbruket.
  • I fördjupningskursen får du verktyg för att systematiskt arbeta med att minska riskerna och fånga möjligheterna i ett klimat i förändring.

Grundkurs i klimatförändringar

Nu är anmälan stängd till alla kurstillfällen 2022. Välkommen med din anmälan till nästa års tillfällen.

Datum 2023

  • 7/3 Anmäl dig här!
  • 18-19/4 Från kl 12 den 18 april till kl 12 den 19 april (anmälan ej öppen)
  • 17/10 (anmälan ej öppen)
  • 28/11 (anmälan ej öppen)

Fördjupningskurs i klimatanpassning

Fördjupningskurs med exkursion (olika platser i Sverige)

Anmäl dig här!

Fördjupningskursen ges vid tre tillfällen per år och kommer genomföras i södra, mellersta och norra Sverige (ett tillfälle per plats). Exkursion och innehåll är anpassat efter regionen. För att dra mest nytta av fördjupningskursen bör du ha deltagit i grundkursen eller ha motsvarande kunskaper.

För vem?

Målgrupp är skogsägare, anställda på skogsbolag, rådgivare och andra yrkesverksamma inom skogsbruket.

Observera att personal vid SMHI, personal vid andra myndigheter, skolelever, studenter, allmänheten, ideella organisationer, press och politiker inte ingår i målgruppen.

Kostnad

SMHI utbildar verksamma inom skogsbruket med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Utbildningen är därmed kostnadsfri för alla deltagare. 

Håll mig uppdaterad om nya kursdatum!