Yttrande över Utbyggnad av Ullevileden – Samråd om tillstånd för vattenverksamhet och verksamhetspåverkan på Natura 2000-område Västra Roxen

Diarienummer : 2013/1389/10.1
Departement/Myndighet : Linköpings kommun
Besvarad: